Чување на гумите

ЧУВАЊЕ НА ГУМИТЕГумите се чуваат на сув, ладен и темен простор, заштитени од било каков допир на вода или водена пареа. За да гумите останат во првобитна состојба, заштитете ги од допир со нафта, нафтени деривати и бензин. Гумите стареат и кога не се употребуваат, затоа ослободете се од гумите доколку складирани ги чувате повеќе од 5-6 години. Никогаш не употребувајте половни гуми, или користени па чувани одреден временски период
Автологистика - Вулко - Брз сервис
Тел: 078-33-30-33
Тел: 046-26-55-28
avtologistika.mk@gmail.com
ул. Абас Емин 33
Работно време: 08:00 - 17:00