Оштетувања на гумите

ВИДЛИВИ ОШТЕТУВАЊА НА ГУМАТА

Бубрези и испакнувања
Испакнувањата и бубрезите обично укажуваат на внатрешно оштетување на структурата и гумата треба одма да се замени.

Расекотини
Расекотините кој се толку длабоки да ја оштетат внатрешната структура на гумата ја прават несигурна.Треба да се замени или ако е возможно да се поправи.

Стареење на гумата
Со тек на време гумата старосно пропаѓа,и ако се случи да испука.тоа укажува на нејзини структурни нарушувања.Тогаш гумите треба да се заменат.

Автологистика - Вулко - Брз сервис
Тел: 078-33-30-33
Тел: 046-26-55-28
avtologistika.mk@gmail.com
ул. Абас Емин 33
Работно време: 08:00 - 17:00