Ребраст каиш

РЕБРАСТ КАИШИако многу ретко се кине или прескокнува може од сплет на околности да дојде до тоа и да настане катастрофа. Се судираат клиповите и вентилите,се виткаат или кинат вентилите а доаѓа и до пукање на брегастата осовина. Во кратки црти-настанува тешка хаварија.Поради тоа кај повекето мотори рокот за замена на ребрастиот каиш ограничен е на 40 000км до 90 000 км. Ребрастиот каиш е изработен од композит полимер (хлоропрески каучук-неопрен) и средство за појачување-арматура (мрежа од стаклени влакна).Ребрастиот каиш практично и не бара оддржување.При работа е скоро безшумен т.е прави помалку отпор и  механички губитоци од ланецот (кој има нерамномерна назабна брзина),ребрастиот каиш работи потполно уедначено. Мекиот пренос на силата (потрбна за задвижување на брегастата осовина),го ублажува динамичкото оптеретување на разводниот механизам.
Автологистика - Вулко - Брз сервис
Тел: 078-33-30-33
Тел: 046-26-55-28
avtologistika.mk@gmail.com
ул. Абас Емин 33
Работно време: 08:00 - 17:00