Боја на Ксенон

Кај Ксенон светлата имаме избор на боја, која е е прикажана на следната табела.

Температура на боја (Келвин) Опис на боја
3000 К Жолта
4300 К Бело-Жолта
5000 К Белa
6000 К Бела кон Сина
8000 К Сина
10000 К Зелена
12000 К ВиолетоваАвтологистика - Вулко - Брз сервис
Тел: 078-33-30-33
Тел: 046-26-55-28
avtologistika.mk@gmail.com
ул. Абас Емин 33
Работно време: 08:00 - 17:00